בשבת האחרונה התקיים האויפרוף בחצר הקודש פיטסבורג לרגל שמחת נישואי נכדו הראשון של כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א, שתיערך בעוד שבועיים בארה"ב, עם בת כ"ק אדמו"ר מספינקא מונסי שליט"א חתן כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א • צילום: שוקי לרר
התרגשות רבה בקרב קהל חסידי פיטסבורג לקראת שמחת נישואי נכדו הראשון של כ"ק האדמו"ר שליט"א, החתן הרב יקותיאל יהודה בנו של הרה"צ רבי משולם אליעזר שליט"א, בנו בכורו של כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א.
שמחת הנישואין תתקיים ברצות ה' בארה"ב בפורים קטן, י"ד אדר א', כשלפמליית כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א יצטרפו ראשי המוסדות ומאנ"ש חסידי פיטסבורג מארה"ק, חסידים ואוהדים שיבואו ליטול חלק בשמחה הגדולה.
המחותן מצד הכלה הוא כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מספינקא מונסי, חתן כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א סב הכלה, אשר יבוא אף הוא לארה"ב להשתתף בשמחה הגדולה.
בשבת האחרונה פרשת תרומה באו קהל חסידים ואנשי מעשה אנ"ש ידידים ואוהדים ורבים מתושבי העיר להשתתף בשמחת האויפרוף המוקדמת שנערך במרכז החסידות בקרית פיטסבורג ברובע ג' בעיר.
סדר המעמדים בשבת קודש החלו במעמד חבישת השטריימל לחתן קודם תפילת מנחה בכניסת השבת לאחר מכן נערכו תפילות ליל שבת ברב עם בהיכל בית המדרש בבנין הישב"ק החדש אשר זה עתה הולך ונשלם בנייתו, עריכת השולה"ט (טיש) התקיים בהיכל הטיש שעבר לאחרונה שיפוץ נרחב. בצפרא דשבתא לאחר התפילה שבה עלה החתן לתורה כנהוג, התקיים קידושא רבא לרגל השמחה בהיכל הטיש, בו השתתפו רבים ובינהם אדמורי"ם רבנים ותושבי העיר.
בצאת השבת התקיים מעמד הפארשפיל, בהיכל הטיש, בו השתתפו, האדמורים מקרעטשניף י-ם, מדז'יקוב ויזניץ, מדאראג, מטשארנאביל .כמו"כ השתתף במעמד סב החתן הרה"ג שלמה גשטטנר רב ומו"ץ בהעדה החרדית י-ם.