כנס חיזוק נערך בחסידות נדבורנה לקראת הקמפיין ההיסטורי 'מעלין בקודש' ביום ז' אדר א' יום הילולת האדמו"ר ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע. שנערך בבית מדרש הגדול בקרית נדבורנה בב"ב בראשות האדמו"ר שליט"א שיצא מגדרו בבקשה מיוחדת לחסידיו בארץ ובחו"ל - צילום: שוקי לרר
כנס חיזוק נערך בחצר חסידות נדבורנה לקראת הקמפיין ההיסטורי 'מעלין בקודש' ביום ז' אדר א' יום דהילולא של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זי"ע. שנערך בהיכל הבית מדרש הגדול בקרית נדבורנה בב"ב בראשות האדמו"ר מנדבורנה, שיצא מגדרו בבקשה מיוחדת לחסידים בארץ ובחו"ל שמי שנמצא וגם מי שלא יכל להשתתף בכינוס מחויב בעזרה בקמפיין ההיסטורי והוא צריך להיות חלק מהתורה, ללא יוצא מהכל כל אחד שקשור לרבינו זי"ע  יביא הערכה בקמפיין שיערך בימים שני ושלישי הקרובים כהכרת הטוב להרבי שמסר את נפשו על אהבת ישראל.
מנחה הכינוס הרה הרה"ח ר 'שלמה הורוביץ שליט"א מיכל מניו מניו. והגדה רבי חיים דוד קובלסקי שליט"א.