בהשתתפות רבנים, דיינים ואישי ציבור נערכה אמש חתונת נינו של סידנא בבא סאלי זיע"א, בן המקובל רבי אברהם יהודיוף ראש ישיבת הרמ"א. בחופה קידשו על כוס שעליה קידש בבא סאלי בחופת חתנו רבי דוד יהודיוף • יעקב כהן תיעד