במעמד מרגש ורב רושם נערך ה"חומש סעודה" המסורתי בחיידר ברסלב "שיר חדש" תל – אביב בהשתתפות חשובי אנ"ש ובהשתתפות האדמו"ר מקוזמיר, המנהל החינוכי של הת"ת הרב איתי בן ציון בכר והמחנך הדגול הרב מאיר זומר שליט"א ועוד

במעמד מרגש ורב רושם נערך ה"חומש סעודה" המסורתי בחיידר ברסלב "שיר חדש" תל – אביב בהשתתפות חשובי אנ"ש ובהשתתפות האדמו"ר מקוזמיר, המנהל החינוכי של הת"ת הרב איתי בן ציון בכר והמחנך הדגול הרב מאיר זומר שליט"א ועוד.

את הטקס הנחה בטוב טעם המחנך המופלא הרב אהרון צרפתי שהאריך בגדולת היום הזה.

באירוע המיוחד שהתקיים בעיר תל-אביב הגיעו אורחים רבים מאזור הת"ת שבאים מידי שנה להתחזק ביראת שמים לראות ולהתרגש ממחזה שבערים החרדיות זה מעשה שבכל יום ואילו כאן בעומק העיר החילונית רואים פתאום את האידיש קייט החסידי מבית אבא והשנה כבכל שנה הגיעו רובם להתרגשות עד כדי דמעות של ממש.

ובאמת מי שזוכה להכיר את האזור רואה אשר במשך כל השנה איך ילדי הת"ת עושים קידוש השם בכל הסביבה כולה עם פאות מסודרות ולבוש נאה ויפה, שגורמים לכל עובר אורח להרהור תשובה של ממש!

המנהל המסור והחשוב של הת"ת הרב איתי בן ציון בכר שליט"א הביע את ההתרגשות ושמחת התלמידים והדגיש את חשיבות לימוד התורה הקדושה, עם הסבר מפורט על מעלת טהרת הקודש והחינוך הטהור כפך השמן הנמצא בבית המקדש. עוד התפאר בצוות המקצועי והמלמדים היקרים של הת"ת שמגיעים כל יום מבני ברק במסירות נפש ועובדים במרץ ובשמחה ומעלים את ילדי הת"ת אל על ברוחניות.

את הטקס המרגש ליוותה מקהלת תלמידי החיידר בניצוחו של המלמד המוכשר הרב נחמן שלום נהרי הי"ו.

התרגשות ניכרת נרשמה בזמן שעלו כל תלמידי החיידר ושרו בהתלהבות רבה "אין ברסלב ברענט א פייער, פייער אריין דעם פייער מיר אין הארצן אריין" (בברסלב בוערת אש הבער אותה בליבי).

האדמו"ר מקוזמיר שליט"א נכד רבינו הק' דיבר דברי קודש וברכות וכן הדגיש גם את מעלת החיידר שמכירו היטב בביקורים שעורך בחיידר מידי פעם, שבמקומו ששוכן החיידר כמעט בלתי אפשר להצמיח משהו ואילו כאן רואים ילדי פרח שגדלים לגדולה ולתפארת.

ההורים יצאו נפעמים ונרגשים כשהם מודים להשם יתברך על כל הטובה אשר גמל להם לראות את ילדיהם גדלים על אדני התורה במקום הנבחר ביותר באזור המרכז וכפי שהגדירו גדולים את התלמוד "המזוזה של תל – אביב" ולא הפסיקו לשבח את מנהל הת"ת והצוות על ההשקעה הרבה והמסירות לתלמידים בשמחה ובמאור פנים.