לרגל סיום ימי השובבי"ם ת"ת בחצר הקודש רחמסטריווקא התכנסו הבחורים ללימוד שעות רצופות וכ"ק האדמו"ר שליט"א נשא בפניהם דברי חיזוק והתעוררות במשך כמה שעות - צילום: שוקי לרר