שמחת נישואי בנו של הרב שמשון יהודה אנגל נאמן ביתו של מרן הגר"י אדלשטיין זצוק"ל ויבדלחט"א מרן הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א עם בתו של הרב משה וייס מנהל מוסדות אורחות איש בהר נוף, נערכה אמש באחוזת וגשל, בהשתתפות גדולי ישראל ואישי ציבור: שוקי לרר מביא גלריה.