שמחת הווארט לבת כ"ק האדמו"ר משאץ דראהביטש שליט"א עם נכד כ"ק האדמו"ר מנדבורנה אראד שליט"א - צילום: אלי דויטש