קהל רב השתתף בשמחת נישואי בן כ"ק האדמו"ר מנעשכיז זצ"ל חתן כ"ק מרן האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל הכלה נכדת כ"ק האדמו"ר מבאלחוב זצ"ל בת לחתנו כ"ק האדמו"ר מספינקא בית שמש שליט"א.