שבת הכתרה אצל כ"ק האדמו"ר מזוטשקא ירושלים שליט"א בבית המדרש זוטשקא ירושלים ברח' כי טוב בשכונת גוש 80 בירושלים. סעודה שלישית, מעריב, הבדלה וכן קידוש לבנה וריקודים • צילום: שלומי טריכטר