כ"ק הגאב"ד שליט"א שימש ברבנות בביהמ"ד צא"י בבנין קהילת תורה עץ חיים