כ"ק האדמו"ר מאשלג שליט"א ערך את שולחנו לרגל פורים קטן בביהמ"ד סטרעטין בעיר העתיקה בירושלים • בשולה"ט השתתף גם כ"ק האדמו"ר מסטרעטין שליט"א • גלריה
באור לשושן פורים קטן התאספו קהל חסידי ואוהדי בית אשלג ותושבי הרובע היהודי בעיה"ק ירושלים לסעודת פורים קטן בבית המדרש דחסידי סטרעטין ברובע היהודי בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מאשלג שליט"א . סעודה זו היא המשך לסדרת השיעורים בתורת החסידות שמוסר כ"ק האדמו"ר שליט"א מדי חודש בחדשו בעיה"ק ירושלים תובב"א. במהלך הסעודה השמיע כ"ק האדמו"ר שליט"א דברות קדשו בקדושת ומעלת ימי הפורים וחודשי אדר ובמעלת האחדות והשמחה. במהלך הסעודה התקיימו ריקודי שמחה לכבוד יום הפורים שתושבי הרובע היהודי לא פסקו מלהכנס ולהצטרף לשמחה הגדולה.
בסעודה השתתף כ"ק האדמו"ר מסטרעטין שליט"א שאף כובד לשאת דבריו ולזמן על הכוס בברכה"ז. התרגשות גדולה היתה לקראת סיום שכ"ק האדמו"ר הרה"צ רבי מרדכי שיינברגר שליט"א אחיינו של מרן הרה"ק בעל הסולם זיע"א, מרבני הרובע היהודי ורב ומקים הישוב אור הגנוז שעל יד מירון, הגיע אף הוא להשתתף בסעודה, לזמר בשירות ותשבחות, לשאת מדברות קדשו ולברך את המשתתפים. בסיום דבריו ביקש כ"ק מרן אדמו"ר מאשלג שליט"א ללוותו כראוי לביתו שבדרך לא פסקו שאלות המלווים בפנימיות התורה והתשובות קלחו מפ"ק. יצוין שלכבוד הסעודה י"ל ע"י חברי מכון "עטרת שלמה" קונטרס ובו אמ"ק שנשמעו בימי הפורים מפ"ק כ"ק מרן האדמו"ר מאשלג זצוקללה"ה. עם סיום הסעודה צעדו החסידים לשפוך שיח ע"י שריד בית מקדשנו.