בלימוד התורה הק' הגרא"פ מוטצען שליט"א אב"ד קרית הבעש"ט פתח תקווה בביקור הגר"י שטיגליץ רב חסידי צאנז בביתר בביקור הגר"מ דייטש רבה של רמת שלמה בהתייעצות הלכתית ...

בלימוד התורה הק'

הגרא"פ מוטצען שליט"א אב"ד קרית הבעש"ט פתח תקווה בביקור

הגר"י שטיגליץ רב חסידי צאנז בביתר בביקור

הגר"מ דייטש רבה של רמת שלמה בהתייעצות הלכתית