קהל רב השתתף בשמחת השבע ברכות לבן הגר"א דירנפלד שליט"א ר"כ עיון דחסידי בעלזא וחבר ביד"צ 'מחזיקי הדת' • לרגל השמחה הופיע בהדרו כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א שנשא מדברות קודשו במעמד • צילום: אנשיל בעק

שמחת שבע ברכות מרכזי התקיימה ע"י רשת 'כוללי עיון' דחסידי בעלזא באר"י, בהשתתפות מאות מלומדי ומצוייני אברכי הכולל בהשתתפות גדולי הרבנים וראשי הכולל ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, לרגל שמחת נשואי בן ראש הכולל וחבר ביד"צ מחזיקי הדת הגה"צ רבי אברהם דירנפלד שליט"א, בשילוב סיום לימוד הלכות חושן משפט שנלמד ע"י רבני הכולל במשך 12 שנים רצופות וזכו לברך על הסיום ונבחנו ע"י רבני הקהילה, בהשתתפות אורח הכבוד ופטרונו הרה"צ רבי חיים יהושע באב"ד שליט"א אב"ד טארטיקוב, שנשא דברים נלהבים בגודל לימוד חושן משפט ביגיעה עם חסידישע ברעןבהתרגשות רבה קיבלו הקהל את פני כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א עת שנשא דברות קדשו וברכת לחיים לכל הקהל ואח"כ יצאו בריקוד נלהב בהודיה על הזכות העצומה שנפל בחלקם שיושבים ולומדים עם יגיעה גדולה ושמחה רבה.