קהל אלפים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל ראשי ישיבות ורבנים השתתפו הבוקר במסע הלווית הגאון האדיר רבי רפאל אביגדור יחזקאל ברטלר זללה"ה, תלמידו וחביבו של מרן החזון איש זיע"א. מסע ההלוויה יצאה מביתו בבני ברק. לפני צאת מסע ההלוויה את האבידה ביכו רבנים ראשי ישיבות ובני המשפחה שנפרדו ממנו בדברי חיזוק וקווים לדמותו, בתום דברי ההספדים וההתעוררות ולאחר אמירת הקדיש יצא מסע ההלוויה רגלי לבית החיים שם הובא למנוחת עולמים. • צילום יהודה פרקוביץ