בבית מדרשו של הגר"א עפג'ין שליט"א ראש ישיבת  "בית הלוי ראש העין" וראש מוסדות "אמת ושלום" נערכה שמחת הברית לנכדו בן לבנו הרב שר שלום עפג'ין שליט"א. הגר"א עפג'ין כובד בסנדקאות והגר"ש מחפוד שליט"א שימש כמוהל וכובד בברכות • צילום: יעקב כהן