בהיכל בית המדרש קוידינוב בבני ברק נערך דינר מיוחד לטובת חצר הקודש • הכינוס נערך לרגל יום ההילולא של הרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש זי"ע מייסד שושלת הקודש ולציון כ"ה שנים לעלותו של כ"ק האדמו"ר שליט"א על כס ההנהגה • גלריה