קהל רב ובראשם רבנים וראשי ישבוצ השתתפו בשמחת נישואי בת הרב חנניה צ'ולק יו"ר עזר מציון שנערכה בבני ברק • צילום: שוקי לרר