כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א הגיע ביום הילולת הרבי רבי אלימלך מילז'ענסק זי"ע יחד עם עשרות אברכי הכולל לתפילה בציון הרשב"י במירון.