קהל רב ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו בארה"ב בשמחת החתונה לבת כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א מבורו פארק - צפו: