המונים השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה וחנוכת ארון קודש לישיבת 'קול תורה' בירושלים • צילום: משה גולדשטיין