התרגשות רבה נרשמה אמש כאשר לאחר כעשרים שנה הוכנס ספר תורה להיכל הישיבה הגדולה בית מתתיהו בבני ברק שבראשות הגאון רבי ברוך ויסבקר שליט"א • בשמחה הגדולה השתתפו מאות מתלמידי ובוגרי הישיבה ורבניה ונטלו בה חלק רבנים ראשי ישיבות ואישי ציבור רבים • צילום: שוקי לרר