אם המתנגדים של פעם היו יודעים שיבוא יום והליטאים יעמדו על פארענצ'עס מול רבם…
פירוש נוסף ל"יפוצו מעיינותיך חוצה"…