במלאות השלושים להסתלקות כ"ק האדמו"ר מליעזש זצ"ל התכנסו לעצרת הספד והתעוררות שם נשאן דברי הספד לזכרו - צילום: דודי בראון לונדון