מאות חסידים השתתפו אמש בשמחת החתונה לנכד כ"ק אדמו"ר מקאמרנא שליט"א רמת שלמה בן לחתנו הרה"ח חיים אלעזר אלתר בן להרה"ח מנחם מנדל אלתר • הכלה היא נכדת גאב"ד נווה אחיעזר הרה"ג רבי יצחק ישעי' וייס שליט"א בת לחתנו הרה"ח יעקב יעקובוביץ ובן להרה"ח ישראל יוסף יעקובוביץ • בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים ואישי ציבור • צילום: יהודה פרקוביץ