המעמד נערך לציון כ"ה שנה להתייסדות החברת תהלים ע"י כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א שנערכה ע"י המנהל הנכבד הרבני הנגיד הרב יצחק אייזיק ווייס הי"ו (שנתמנה לזה ע"י בעל הברך משה מסאטמאר זי"ע) בהשתתפות מאות ילדי החברת תהלים מב"ב. ירושלים. אלעד. בית שמש • צילום: יהושע פרוכטר - הפקה: אייזיק שטיין - שחקים