כ"ק האדמו"ר ממכנובקא בעלזא שליט"א הגיע לתפילת שחרית ומעמד לחיים בישיבה גדולה "לומדי תורה" מכנובקא בעלזא בבני ברק • צילום: י.מ.ב.