שמחת האירוסין לנכדת כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים זצוק"ל בת לבנו הרה"צ ר' יוסף בידרמן שליט"א עם נכד האדמורי"ם מדאראג ובערגסאז שליט"א בן הרה"צ ר' פישל רוזנפלד שליט"א • צילום : ברוך אוביץ