התינוק הזה נראה בובה קטנה, ומי אמר שויזניץ יותר גדולים מבעלז?