שמחת פדיון הבן לנין כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א, כמר אליעזר יהודה רוקח בן לנכדו הרה"ג ר' אלימלך נתן נטע שליט"א בן הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א חתן כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א. נכד המשפיע הגה"ח רבי משה דוד שארף שליט"א והרה"ג ר' אברהם יעקב שארף • צילום: שוקי לרר

שישה כהנים פדו את התינוק

כ"ק האדמו"ר מספינקא ירושלים שליט"א

הרה"צ רבי מאיר כ"ץ שליט"א חתן ראש ישיבת סערט ויז'ניץ זצ"ל ונכד כ"ק מרן מהר"י מבעלזא זי"ע,

הרה"צ רבי משה נחמן כהנא שליט"א בן האדמו"ר מספינקא זצ"ל.

הגאון רבי שמאי גראס שליט"א דומ"ץ קהל מחזיקי הדת ובעמח"ס שו"ת שבט הקהתי.

הגאון רבי ירמי' כהן אב"ד פריז.

הרה"ג ר' יוסף שלמה פרידמן שליט"א גיסו של אבי הבן.