דומ"ץ טאשנאד הרה"ג רבי אהרן מרדכי בריסק שליט"א בביקור אצל כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א לרגל הופעת ספרו אוצר הזמנים על פורים.