ב'עזר נישואין' שע"י ישיבה גדולה קוידינוב נפתחה המגבית לקראת חג הפורים בבתי הרבנים גדולי התורה שליט"א • הרבנים קראו במכתביהם לתמוך בארגון ובירכו את התומכים • גלריה

לקראת חג הפורים הממשמש ובא נפתחה המגבית שע"י ה'עזר נישואין' ד'ישיבה גדולה קוידינוב.

הישיבה שהוקמה לפני שלוש שנים ועומדת בנשיאותו ותחת הדרכתו הרמה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ומאז זוכה ב"ה להשקות עשרות בחורי חמד השוקדים על התורה ועל העבודה בדרך חסידות, תחת ידם המומחה של הצוות הרוחני שליט"א, הארגון שהוקם לפני כשלוש שנים ע"י תלמידי הישיבה זכה השנה להתקבל בבתיהם של גדולי ישראל שתרמו למגבית השנתית וחתמו על מכתבי המלצה.

בראשונה התקבלו חברי ההנהלה אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א בחביבות יתירה, אדמו"ר שליט"א שיבח את פעלם למען החתנים והוריהם והרים את תרומתו תוך כדי שהוא מרעיף על התומכים ברכות לרוב.

כמו"כ זכו להתקבל במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א שהשיב על שאלותיהם בנושאים העומדים בהנהלת הקופה, מרן שליט"א בירך את התורמים בברכת ברכה והצלחה.

הגר"נ נוסבוים שליט"א כתב מכתב המלצה לטובת ה'עזר נישואין' שעליו הוסיף דברי ברכה כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הגרי"ט ווייס שליט"א.

חברי ההנהלה אף נכנסו אל גאב"ד שערי הוראה הגרש"א שטרן שליט"א שקיבלם במאור פנים וחיזק את ידי עושי המלאכה, ואף כתב את המלצתו ל'עזר נישואין'.

כ"ק האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א תרם תרומה הגונה ובירך את התורמים בשפע ברכות.

ה'עזר נישואין' קיבל אף את המלצותיהם של הגרי"ב וואזנר שליט"א ר"י חכמי לובלין, הגה"צ רבי אהרן שפירא אבד"ק הימנא ורב של פרדס כץ שליט"א, כ"ק האדמו"ר מראזלא שליט"א. שיו"ח נמצאים בין תלמידי הישיבה.

להצטרפות יחד עם גדולי ישראל במגבית לחץ כאן

צילום: יהודה פרקוביץ