כ''ק האדמו''ר מראדזין שליט''א ערך את שולחנו הטהור בליל פורים בביתו שברחוב חזו''א בב''ב בהשתתפות קהל רב. במהלך הטיש סיים בן האדמו''ר פע''ח הבה''ח ישראל מאיר אנגלרד ני''ו את מסכת מגילה, והוענקה תעודת הוקרה לנגיד ר' יוסף גוטליב על תרומתו הגדולה לשיפוץ קברי רבוה''ק בוורשה. אד''ש נשא דברים בחשיבות  לימוד התורה ולאחר הטיש פתח בריקוד סוער לכבודו של  יום • צפו בגלריה .