במעמד הרבנים הראשיים ורבנים חשובים • ערב הערכה והוקרה לעובדי ומתנדבי חברה קדישא בהילולת משה רבינו שע''י המועצה הדתית • בערב זה ציינו את העשיה הברוכה בבית העלמין, רכישת אמבולנס חדש, התקנת תאורה חדשה ושילוב מתנדבים

עובדי 'חברה קדישא' והמתנדבים שע"י המועצה הדתית התאספו לסעודת מצוה לכבוד יומא דהילולא של משה רבינו מיוזמתו של יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן, בהשתתפות הרבנים הראשיים הגר"ח פינטו, הגר"י שיינין רבני שכונות וקהילות וראש העיר ד"ר יחיאל לסרי.

את המעמד פתח הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ואמר שאנו עושים הכל במלוא המובן לתת כבוד אמיתי למתים, זה הזמן להודות על המסירות של העובדים והמתנדבים וכן הנשים המיטהרות בכל שעות היום והלילה, גם בזמנים חריגים, זאת בנוסף לטיפול במניעת ניתוחי מתים, הבאת נפטרים ערירים לקבורה בכבוד וכן מנענו שריפת גופה של ניצול שואה.

השיפוץ הענק שעשינו בבית העלמין ניכר בכל פינה, לאחרונה הוספנו תאורה חזקה ומיוחדת באולם בית הלוויות, אמבולנס חדש נרכש לנפטרים וידוע כשיש כבוד כראוי לנפטרים אז גם מס' הנפטרים בעיר הולך ופוחת, וציין לשבח את כל העוסקים במלאכת הקודש של "חסד ואמת" שזהו החסד הגדול ביותר שאין מצפים ממנו תמורה.

יום ז' באדר הוא ראש השנה עבור עובדי ומתנדבי חברה קדישא, זה הזמן לערוך חשבון נפש. בדבריו הודה נרגשות לעובדים והמתנדבים המסורים העושים יחד עבודתם נאמנה בכל עת וקריאה גם במצבים הקשים ביותר. עוד ציין כי העובדים והמתנדבים ערכו יום תענית כשבסיום היום ערכו תפילה לעילוי נשמת הנפטרים, תפילת מנחה עם ספר תורה שנכתב במיוחד לזכרם של הנפטרים הערירים מבית עלמין באשדוד.

יקיר המתנדבים הרב אברהם מוזס ערך סיום מסכת "מגילה" ולאחר אמירת ה"הדרן עלך" נאמר הקדיש לע"נ הנפטרים ובדבריו הודה למועצה הדתית ולכל הרבנים העוסקים במלאכת הקודש.

ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, בנאומו שיבח את עובדי ומתנדבי חברה קדישא העושים מלאכת קודש מתחילה ועד סוף ובצורה מכובדת למען כבוד המת בקדושה ובטהרה, ועל כך הודה למנצח יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, כן הודה להרב יעקב רוז'ה  שהוא כידוע מומחה בעל שם עולמי בתחום זיהוי חללים ורב חברה קדישא גוש דן אשר נמצא בקשר מתמיד עם העובדים והמתנדבים כאן לענות על כל בעיה או שאלה בתחום כבוד המת.

הרבנים הראשיים הגר"ח פינטו והגר"י שיינין בדבריהם הביעו הערכה גדולה על פעילותם של המתנדבים והעובדים בחשיבות כבוד המת לפי ההלכה, כשהכל נעשה ברגישות ובדרכי נועם כלפי אותן משפחות הנמצאים ברגעים קשים וזה מה שנקרא "חסד של אמת" שודאי השכר על כך בעוה"ב הוא גדול. הרבנים בסיום בירכו את ראש המועצה"ד הרב עובדיה דהן ואת העוסקים במלאכת הקודש.

הרה"ג ר' יעקב רוז'ה חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, רב חברא קדישא גוש דן ויו"ר ועד רבני זק"א, בפתיחת דבריו ציין את המעלה הגדולה של המתנדבים בחסד של אמת שזה החסד הכי גדול והם עושים עבודת קודש חשובה במסירות רבה כשהכל למען כבוד המת כראוי לפי ההלכה.

"אני חייב לציין לשבח את הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית, המתמסר בכל מאודו למען הנפטרים בצורה איכפתית ומכובדת, זו העיר היחידה בארץ שכך נוהגת במסירות. משקיע ומעורב כל הזמן לשפר ולעייל כל העת הרב דהן אשרך על דאגתך למען המתים והחיים בצורה שכזו וזו העיר היחידה בארץ שכך משקיעה!"

כן הזכיר כי ביום זה שנקבע ליום חשבון נפש, זה הזמן לחזק את הצד ההלכתי, את האחריות שמתעסקים עם נפטרים ולדעת כי כשמתעסקים עם נפטר זה ממש כמו עסק עם קדושת ספר תורה, ולכן אותם אנשים צריכים להיות אנשי יראי אלוקים ושיודעים היטב את ההלכה והמנהגים והזכיר, בשם ספר "זכרון מאיר", שכתב: "וחוב קדוש מוטל על כל חבר ללמוד ולדעת את כל הדנים והנהגים הקשורים לעסוק בנפטר ומאוד חשוב שבראש החברה קדישא יעמוד תלמיד חכם מובהק". עוד הזכיר שהחברה קדישא יתאספו מזמן לזמן וילמדו ויחזרו על הדינים ומנהגים הנוגעים להתעסקות בטהרה".

צריך הרבה יראת שמים וע"פ ההלכה ובירך את הרב עובדיה דהן שעומד על המלאכה שעושים כאן ע"פ דקדוקי ההלכה יחד עם המתנדבים שאני נמצא איתם בשיעורים.  וסיים, שאנו תפילה שיבולע המוות לנצח ונזכה לתחית המתים ולביאת גואל צדק במהרה בימינו.

במהלך הערב חולקו תעודות הוקרה למתנדבים המסורים על פועלם בחסד של אמת.

המועצה הדתית חילקה לעובדים והמתנדבים "שי נאה" וכן את הספר "מעיינם של אבות" המתנות לעובדים והמתנדבים הגיעו ע"י מתן חסויות שע"י עסקים שונים אשר בקשו להיות שותפים חלק בעידוד במטרת קודש ונעלה זו.

את המעמד חתם הרב אברהם דרעי מותיקי עובדי בית העלמין וחבר מועצת העיר בשם העובדים תוך כדי שציין ואמר אשר כל מי שרגליו דרכו בבית העלמין בעירנו יודע במה המדובר, שאכן יש כבוד אמיתי למתים, רואים את ההשקעה וכן את המסירות כלפי העובדים והמתנדבים בכל שעות היום והלילה, כן הודה להרה"ג ר' יעקב רוז'ה  חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, על מסירותו הרבה בנפש חפצה במתן תשובות הלכתיות דחופות בכל עת שאנו פונים אליו.