שבת שבע ברכות בחצה"ק פיטסבורג, בראשות כ"ק מרנן האדמורים המחותנים שליט"א, מפיטסבורג, משידלובצא, מאוסטרבה-קאלושין, וראב"ד ערלוי ב"ב, התפילות ושולה"ט התקיימו באולם השמחה "בשאטער הגדול", סעודה שלישית בהיכל הטיש המחודש   • צילום: יוסי לוי