שמחת פורים בהיכל ישיבת 'עטרת ישראל' שבנשיאות הגרב"מ אזרחי שליט"א • צילום: שוקי לרר