ימי המשתה והשמחה עברו על חסידי ויז'ניץ בהתרוממות ובבחינת "וגילו ברעדה" כנהוג דורי דורות בויז'ניץ אשר נוהגים לשמוח אבל לא להשתכר כהוראת בעל ה"אמרי חיים" זצוק"ל, בזמן השקיעה דתענית אסתר נכנס האדמו"ר הקוה"ט שליט"א לבית המדרש לתפילת מנחה וקיום מצוות מחצית השקל, כשמיד לאחר מכן התפללו מעריב והאדמו"ר שליט"א ניגש לקריאת המגילה, לאחר הפסקה קצרה נכנס האדמו"ר שליט"א לטיש לכבוד היום ועורר את הציבור בריקודים ושמחה כאשר מידי פעם ופעם אומר דברי תורה לכבוד היום, לאחר תפילת שחרית שוב ניגש האדמו"ר שליט"א לקריאת המגילה ואחר כך קיים את מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים, במהלך היום לא נכנס האדמו"ר שליט"א למשתה היין כנהוג, והסביר בערב אשר צרות כלל ישראל היושבים על ליבו לא נתנו לו מנוח ולא נתנו לו כוחות להיכנס. בשעות הערב נכנס האדמו"ר שליט"א לטיש פורים המרכזי בשמחה רבה, וביקש מהקהל לעזור לו בשמחה ובתפילה על הנצרכים לישועה, וכך היה הטיש בשמחה גדולה לאורך שעות רבות כי שוררו מניגוני פורים ושמחה, לפתע ביקש האדמו"ר מהמשמשים בקודש שחייגו לכמה אשר מצפים ישועה ממדינות הים, וכך באמצע הטיש ולעיניי כל הקהל דיבר עימם האדמו"ר שליט"א חיזקם ועודדם באומרו שנמצא כעת באמצע שולחן הטהור וכל הקהל מכוונים ומתפללים עליהם ובירכם בברכות וישועות במהרה. בעת הפורים שפיל אשר סב סביב העניינים המדוברים בחסידות וההתרחקות מהרחוב דיבר האדמו"ר שליט"א רבות אודות העניין של לא למצא חן בעיניי הרחוב וכמה בעל הישועות משה זצוק"ל דיבר מעניין זה, השפיל הסתיים בתפילה על המצפים לישועה מבין החסידים בפרט ולכל עם ישראל בכלל, וכך נהפך היכל הטישים מפורים ליום הכיפורים כאשר שוררו מניגוני הימים הנוראים ופני האדמו"ר שליט"א הפכו ללהבות אש בבכיות ובתחנונים עד לאשר פצח בניגון "האטס געפוילט אלעס גוטס" ורקד עם המצפים לישועה באמרו "אחרי כזה פורים וכאלה תפילות אני בטוח שיהיה ישועה לכולם, ואני מבטיח להקדוש ב"ה אשר לעת כזאת ולשנה הבאה יהיה ישועות - השמחה אשר היה כאן הפורים יהיה כאין וכאפס על ההודעה והשבח שניתן להקדוש ברוך הוא", בהמשך הטיש הגישו לאדמו"ר שליט"א את הקוויטלעך של כל הציבור, ולאחר כמה דקות של תפילה חרישית בירך האדמו"ר שליט"א את כל הציבור בכל מילי דמיטב, רפואות וישועות פרנסה ועוד ועוד. בשבת קודש ציינו בחסידות כשבת שלפני יומא דהילולא של בעל הישועות משה זצוק"ל, האדמו"ר שליט"א ניגש לכל התפילות לפני העמוד כשליח ציבור, ובמהלך יותר מ5 שעות בטיש דיבר מאוד מאוד בערגה וגעגועים על אביו האדמו"ר זצוק"ל ועל דרכו, וכן במהלך סעודה שלישית עורר האדמו"ר שליט"א את הקהל להתכוננן כדבעי לקראת האי יומא דהילולא רבה של אביו "בעל הישועות משה זצוק"ל" הן בבחינות על המנחת חינוך והן בלימוד תורתו, בחסידות יציינו השבוע את יומא דהילולא בעלייה לציון ובטיש יארצייט מיוחד, ביום היארצייט יתקיים מבחן ענק על מנחת חינוך במצוות "מוסך השבת" אשר כידוע לפני שנה ביארצייט הכריז האדמור שליט"א על רצונו שימשיכו בדרך אביו אשר דיבר רבות על לימוד בספה"ק מנחת חינוך ועל רצונו שייבחנו לקראת הייארצייט השנה, וכן לאחר שנה שבחורי ואברכי החסידות השקיעו רבות בלימוד בספר המנחת חינוך, בכמה מסלולים שהותאמו לכל גיל ושכבה, יעמדו השבוע בכור המבחן המרכזי. ...
ימי המשתה והשמחה עברו על חסידי ויז'ניץ בהתרוממות ובבחינת "וגילו ברעדה" כנהוג דורי דורות בויז'ניץ אשר נוהגים לשמוח אבל לא להשתכר כהוראת בעל ה"אמרי חיים" זצוק"ל,
בזמן השקיעה דתענית אסתר נכנס האדמו"ר הקוה"ט שליט"א לבית המדרש לתפילת מנחה וקיום מצוות מחצית השקל, כשמיד לאחר מכן התפללו מעריב והאדמו"ר שליט"א ניגש לקריאת המגילה,
לאחר הפסקה קצרה נכנס האדמו"ר שליט"א לטיש לכבוד היום ועורר את הציבור בריקודים ושמחה כאשר מידי פעם ופעם אומר דברי תורה לכבוד היום,
לאחר תפילת שחרית שוב ניגש האדמו"ר שליט"א לקריאת המגילה ואחר כך קיים את מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים,
במהלך היום לא נכנס האדמו"ר שליט"א למשתה היין כנהוג, והסביר בערב אשר צרות כלל ישראל היושבים על ליבו לא נתנו לו מנוח ולא נתנו לו כוחות להיכנס.
בשעות הערב נכנס האדמו"ר שליט"א לטיש פורים המרכזי בשמחה רבה, וביקש מהקהל לעזור לו בשמחה ובתפילה על הנצרכים לישועה, וכך היה הטיש בשמחה גדולה לאורך שעות רבות כי שוררו מניגוני פורים ושמחה,
לפתע ביקש האדמו"ר מהמשמשים בקודש שחייגו לכמה אשר מצפים ישועה ממדינות הים, וכך באמצע הטיש ולעיניי כל הקהל דיבר עימם האדמו"ר שליט"א חיזקם ועודדם באומרו שנמצא כעת באמצע שולחן הטהור וכל הקהל מכוונים ומתפללים עליהם ובירכם בברכות וישועות במהרה.
בעת הפורים שפיל אשר סב סביב העניינים המדוברים בחסידות וההתרחקות מהרחוב דיבר האדמו"ר שליט"א רבות אודות העניין של לא למצא חן בעיניי הרחוב וכמה בעל הישועות משה זצוק"ל דיבר מעניין זה,
השפיל הסתיים בתפילה על המצפים לישועה מבין החסידים בפרט ולכל עם ישראל בכלל,
וכך נהפך היכל הטישים מפורים ליום הכיפורים כאשר שוררו מניגוני הימים הנוראים ופני האדמו"ר שליט"א הפכו ללהבות אש בבכיות ובתחנונים עד לאשר פצח בניגון "האטס געפוילט אלעס גוטס" ורקד עם המצפים לישועה באמרו "אחרי כזה פורים וכאלה תפילות אני בטוח שיהיה ישועה לכולם, ואני מבטיח להקדוש ב"ה אשר לעת כזאת ולשנה הבאה יהיה ישועות – השמחה אשר היה כאן הפורים יהיה כאין וכאפס על ההודעה והשבח שניתן להקדוש ברוך הוא",
בהמשך הטיש הגישו לאדמו"ר שליט"א את הקוויטלעך של כל הציבור, ולאחר כמה דקות של תפילה חרישית בירך האדמו"ר שליט"א את כל הציבור בכל מילי דמיטב, רפואות וישועות פרנסה ועוד ועוד.
בשבת קודש ציינו בחסידות כשבת שלפני יומא דהילולא של בעל הישועות משה זצוק"ל, האדמו"ר שליט"א ניגש לכל התפילות לפני העמוד כשליח ציבור, ובמהלך יותר מ5 שעות בטיש דיבר מאוד מאוד בערגה וגעגועים על אביו האדמו"ר זצוק"ל ועל דרכו, וכן במהלך סעודה שלישית עורר האדמו"ר שליט"א את הקהל להתכוננן כדבעי לקראת האי יומא דהילולא רבה של אביו "בעל הישועות משה זצוק"ל" הן בבחינות על המנחת חינוך והן בלימוד תורתו,
בחסידות יציינו השבוע את יומא דהילולא בעלייה לציון ובטיש יארצייט מיוחד,
ביום היארצייט יתקיים מבחן ענק על מנחת חינוך במצוות "מוסך השבת" אשר כידוע לפני שנה ביארצייט הכריז האדמור שליט"א על רצונו שימשיכו בדרך אביו אשר דיבר רבות על לימוד בספה"ק מנחת חינוך ועל רצונו שייבחנו לקראת הייארצייט השנה, וכן לאחר שנה שבחורי ואברכי החסידות השקיעו רבות בלימוד בספר המנחת חינוך, בכמה מסלולים שהותאמו לכל גיל ושכבה, יעמדו השבוע בכור המבחן המרכזי.