שמחת פורים בישיבה לשנות הקיבוץ חיי תורה, ובבית רו"מ הישיבה הגר"י הולצמן שליט"א