עצרת מספד במלאת השלושים לפטירת הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב זצ"ל נערך בביהמ"ד ע"ש ה"בני יששכר" בשכונת תלפיות בירושלים. במקום נישאו דברי נהי והספד ע"י כ"ק האדמו"ר מערלוי שליט"א, כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א, כ"ק האדמו"ר מנדבורנא באניא שליט"א, כ"ק האדמו"ר מקאמאנא שליט"א, הגאון הגדול רבי אברהם יפה שלזינגר שליט"א אב"ד ג'נבה ורב קהילת בצל החכמה ירושלים, הגאון רבי שמואל בנימין סופר שליט"א ראש ישיבת ערלוי, הגאון רבי מרדכי שלמה שטיינמץ רב דקרית ויז'ניץ ירושלים, דברי פתיחה ע"י בנו הרה"צ מנחם שטרן אב"ד דינוב.