זה מרהיב עין, חיזוק והתעוררות רבה
ייש"כ ותשואות חן חן לכם על כך שהבאתם מעמד קדוש ונשגב זה אשריכם!.