אלפי חסידי באבוב נטלו חלק בעריכת השולחן של כ''ק מרן האדמו''ר מבאבוב שליט''א לכבוד פורים בהיכל בית המדרש הגדול באבוב בבורו פארק • צילום אחים לענטשעווסקי

שושן פורים בחצר הקודש באבוב