זה נראה טיש של אדמו"ר ממודזיץ בהתתפות אדמו"ר מביאלה