עריכת השולחן של כ''ק האדמו''ר מביאלא שליט''א לכב' הילולת הרה''ק הרר''א מליזענסק זי''ע • בעריכת השולחן השתתף ג''כ כ''ק האדמו''ר ממודז'יץ פלטבוש שליט''א שאף נשא מדברות קדשו לרגל ההילולא כמו כן השתתפו הגה"צ גאב''ד ביליץ שליט"א. הגר''מ גלבר רב דמונקאוטש ב''ב. כ"ק האדמו''ר מספינקא ר''א שליט"א. והגרי''י רובין מטאמשוב שליט"א.