משתה היין פורים בחצר הקודש באבוב 45 בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א ובהשתתפות אלפי חסידים.