כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים שליט"א שהה עם קבוצה מחסידיו בשבת האחרונה באתרא קדישא מירון • צילום: צבי ב. לזר