בחצה"ק נדבורנה התקיים סדר לימוד מיוחד בן 10 שעות רצופות כתקנת האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' זצ"ל • במשך הסדר נשמעו דרשות בעניני דיומא מגדולי הרבנים • הלומדים בסדר המיוחד זכו לקבל בקבוק יין מידי האדמו"ר שליט"א • צילום: שוקי לרר
סדר הרציפות הארוך בו עמדו חסידי נדבורנה הסתיימו בסוף היום התורני, בו קיבלו יין מיוחד מהאדמו"ר
כתקנת האדמו"ר בעל 'באר יעקב' מנדבורנה זיע"א ולאור בקשת האדמו"ר שליט"א, התכנסו מאות חסידי נדבורנה בקריה בבני ברק לסדר 'יום שכולו תורה – עשר שעות רצופות' לרגל סיום זמן החורף. ע"י ארגון 'עיתים לתורה'.
בשעות הבוקר ניתן האות, וקול התורה נשמע ברמה מכל רחבי הבנין בריתחא דאורייתא ובקול הלומדים המתנצחים זה עם זה בסוגיא עיונית הקשורה לחג הפסח הקרב ובא, כאשר כל הציבור קבל מראה מקומות.
לאחר כשעתיים הופיע בהיכל בית המדרש הגאון רבי שבח רוזנבלט רבה החדש של ב"ב, שמסר שיעור עיוני עמוק במשך שעה. לאחר מכן הופיע הגאון החסיד רבי חיים יצחק אייזיק לנדא אב"ד ב"ב החדש והרחיב בהלכות הנחוצות לכל בית יהודי – הלכות בדיקת וביעור חמץ. כמו"כ נשא דברים הגה"צ רבי סיני הלברשטאם, רב בית המדרש "דברי חיים" צאנז ורב שיכון ג' בבני ברק.
בערב שמעו השומעים דברים מהגאון רבי אשר ווייס  בערכו של הלומד תורה ברציפות. לאחר תפילת מעריב נכנסו הלומדים לחדרו של האדמו"ר מנדבורנה וקיבלו 'גיבענטשע ויין' – בקבוק יין לד' כוסות בליל הסדר.
הצלם שוקי לרר השתתף בחלק גדול מהסדר לימוד ושב עם גלריה