הגר"ש בעדני באפיית מצות במאפיית המצות 'טיב המצות' שבהנהלת הרב אהרן יוסף קורניצר הי"ו • צילום: שוקי לרר