הגאון רבי שלמה בן שמעון שליט"א יצא גם הוא הבוקר להצביע • צילום: שוקי לרר