כך זה היה נראה מטות דגל התורה ברחבי הארץ. מההצבעה בבוקר ועד לתוצאות האמת