בעין יפה ובדרך כבוד: חלוקת הביגוד 'ערבי פסחים', מיסודו ובהנהלת המחנך, הרה"ח ר' שלמה במברגר, נערכה בשבועיים האחרונים בערים החרדיות בארה"ק. למעלה מ-50 אלף ילדים נהנו מהחלוקה המיוחדת.