שמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר מקוזמיר שליט"א בן לבנו הרה"צ אהרן נחום טאוב שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר מלעלוב בית שמש שליט"א • צילום: שוקי לרר