ממ"ז ת"א ניצב דוד ביתן, יחד עם ממ"ר דן נצ"מ מומי בוריה, הוד לוי קצין אג"מ והרב קב הגיעו להתברך אצל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי בבני ברק, מלווים בראש העיר אברהם רובינשטיין • צילום שוקי לרר