בס"ד
יפה ומרנין לראות את "עמלינו אלו הבנים" אשרי הדור שאלו הם ילדיו ושנזכה בקרוב לראותם חוגגים בבית המקדש ביחד עם כל בית ישרא'ל…..